Spojená škola Pavlovce nad Uhom
Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcenností,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca.
Viliam Gaňo
Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca

  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka/dieťaťa  do  školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa  do školy  v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak /dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • Pri ceste do školy sa zákonní zástupcovia   riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  žiaci/deti  prichádzajú  a odchádzajú do  školy len s osobami, ktoré s ním  žijú v spoločnej domácnosti. Zákonným zástupcom  nie je umožnený vstup do budovy.
  • Deti navštevujúce špeciálnu materskú školu odovzdá rodič pri vchode  do šmš prevádzkovej pracovníčke.
  • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Rodič rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do školy.
  • Dodržiava pokyny riaditeľky  školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky Spojenej  školy, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom po dobu trvania pandémie. Oboznámenie sa s pokynmi  potvrdzujú svojim podpisom.
  • V prípade, že u žiaka/dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Rodič povinne nahlási aktuálny telefonický kontakt triednemu učiteľovi
  • Upozorňujeme rodičov, že povinnosť dochádzať do školy je od 02.09.2020 povinná.
Dobrý deň

Dnes je 22.01.2021 -
Sviatok má , zajtra

Bolo napísaných 237 noviniek, pridaných 2880 fotiek a 64 súborov.
Navigácia
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Kalendár
January 2021
PO UT ST ŠT PIA SO NE
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31