Spojená škola Pavlovce nad Uhom
Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcenností,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca.
Viliam Gaňo
Oznam

 Milí rodičia!

Odbor školstva OÚ Košice ukladá školám vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti neobnoviť od 8. februára 2021  prevádzku , t. j. žiaci vo všetkých organizačných zložkách našej školy ( v Špeciálnej materskej škole, Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole) pokračujú  naďalej  v dištančnom vzdelávaní. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Dištančné vzdelávanie

 Milí rodičia !

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  prebieha vzdelávanie vo všetkých organizačných zložkách  našej školy ( v Špeciálnej materskej škole, Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole) od 11. januára dištančne. O ďalších podrobnostiach Vás budú informovať triedni učitelia.

 

Riaditeľské voľno

Milí rodičia a žiaci!

Riaditeľka Spojenej školy, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách  udeľuje žiakom  riaditeľské voľno. Výchovno-vzdelávací  proces sa prerušuje v celej škole - Špeciálnej základnej škole, Praktickej škole, Špeciálnej materskej škole v trvaní od 09.12.2020 do  19.12.2020. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Oznam

Milí rodičia !

Riaditeľka Spojenej školy, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom školy na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 upozorňuje zákonných zástupcov žiakov že :

v prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. Žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa a žiaka. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy. V tomto prípade sa odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy a  základnej školy najbližších 10 kalendárnych dní. Pri návrate do školy predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Oznam

 Milí rodičia !

 

Riaditeľka Spojenej školy, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom Vám oznamuje, že na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu prijíma tieto opatrenia:

  • Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza druhý stupeň ŠZŠ  a PŠ na dištančnú výučbu. Žiaci 5.- 9. ročníka ŠZŠ a PŠ zostávajú doma. Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl.
  • Špeciálna materská škola a prvý stupeň ŠZŠ, t.j. žiaci 1.- 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme výuky, to znamená, že vyučovanie prebieha ako doteraz.
  • Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 -  ide o obdobia plošného testovania.
  • V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte triednych učiteľov svojich detí.
Otvorenie šk. roka 2020/2021

Milí žiaci a rodičia!

 

Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu neorganizujeme hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka ŠZŠ a PŠ, ktoré sa uskutoční len v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť  realizovať v exteriéri, tak individuálne v každej prváckej triede. Čakáme Vás na nádvorí školy o 08.30. hod. Tešíme sa na vás!

Dobrý večer

Dnes je 13.06.2021 -
Sviatok má , zajtra

Bolo napísaných 238 noviniek, pridaných 2880 fotiek a 75 súborov.
Navigácia
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Kalendár
June 2021
PO UT ST ŠT PIA SO NE
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30