Spojená škola Pavlovce nad Uhom
Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcenností,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca.
Viliam Gaňo
Starostlivosť o dieťa

Starostlivosť o dieťa

20.10.2021

Aj v tomto školskom roku sa z dôvodu rešpektovania protipandemických opatrení konala súťaž v starostlivosti o dieťa  počas hodín zdravotnej výchovy. Žiaci po overení poznatkov vo vedomostnom teste pristúpili k praktickej časti. V nej predviedli svoju šikovnosť pri kúpaní, prebaľovaní, obliekaní bábik, príprave pokrmov, uspávaní a komunikácii s novorodencom.

Nástrahy kyberšikany, zásady správania sa v kybernetickom priestore

Nástrahy kyberšikany, zásady správania sa v kybernetickom priestore

12.10.2021

Kyberšikana patrí k aktuálnym problémom, ktorým treba predchádzať preventívnym pôsobením hlavne v školskom prostredí. Počas hodín informatickej výchovy objasnili učitelia žiakom široké spektrum neakceptovateľného správania sa v kybernetickom priestore. Dôležitou informáciou je jej  trestnoprávna zodpovednosť od 01.07.2021s výškou trestu až tri roky.

Deň bez násilia

Medzinárodný deň bez násilia

04.10.2021

Prostredníctvom školského rozhlasu sme si pripomenuli medzinárodný deň nenásilia. Ten  datujeme v deň narodenia Mahatmu Gandhiho 02.10. – indického mysliteľa, politika, obhajcu ľudských práv a odporcu akýchkoľvek násilných činov voči  živej bytosti. Veril, že bojovať možno aj  etickými metódami a bez nenávisti.

Účelové cvičenie 2021/2022

Účelové cvičenie

16.09.-17.09.2021

V teoretickej časti účelového cvičenia sa žiaci zoznámili so zvukovými varovnými signálmi a vyhlasovaním slovných doplnkových informácií. Na interaktívnej tabuli zas sledovali PP prezentáciu o používaní prostriedkov individuálnej ochrany – ochrannú masku, ochranný odev, ochranné rúško, čistenie a nosenie ochrannej  masky. Ďalej  sme žiakom objasnili význam úkrytov pre kolektívnu ochranu, zoznámili sa s rôznymi typmi úkrytov CO, s obsahom evakuačnej a úkrytovej batožiny a pravidlami správania sa v úkryte. Počas praktického pochodu žiaci  určovali svetové strany podľa prírodných javov, orientovali sa  v teréne podľa mapy i buzoly. Záverom cvičenia im pedagógovia vysvetlili pravidlá zakladania ohňa v prírode s dôrazom na nebezpečenstvo jeho rozšírenia a vzniku požiarov. Všetky aktivity sa konali v súlade s pandemickými opatreniami.

Otvorenie školského roka 2021/2022

Zhora a či oddola prišiel rozkaz do dvora,
či sa páči, či sa nie, že sa začne učenie:
Zavčas rána, za zory, všetky deti do školy!

Milí školáci, brány našej školy sa pre Vás v školskom roku 2021/2022 slávnostne otvoria 02. septembra o 08.30 hodine. Žiadame, aby ste všetci prišli v sprievode svojich zákonných zástupcov, rodičov. Veľmi sa na Vás všetkých tešíme!

Riaditeľské voľno

Milí rodičia a žiaci!

Riaditeľka Spojenej školy, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách  udeľuje žiakom  riaditeľské voľno. Výchovno-vzdelávací  proces sa prerušuje v celej škole - Špeciálnej základnej škole, Praktickej škole, Špeciálnej materskej škole v trvaní od 09.12.2020 do  19.12.2020. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Dobrý deň

Dnes je 17.01.2022 -
Sviatok má , zajtra

Bolo napísaných 241 noviniek, pridaných 2943 fotiek a 91 súborov.
Navigácia
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Kalendár
January 2022
PO UT ST ŠT PIA SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31