Spojená škola Pavlovce nad Uhom
Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcenností,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca.
Viliam Gaňo
Oznam

Oznam

Riaditeľka Spojenej školy informuje zákonných zástupcov žiakov Špeciálnej materskej školy o čase prerušenia prevádzky ŠMŠ z dôvodu dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek a tiež čerpania dovoleniek pedagogických zamestnancov v dňoch od 01.07.2019 – 31.08.2019. Výchovno – vzdelávací proces začne 02.09.2019.

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie

10.06.-11.06.2019

Didaktické hry

11.06.2019

Počas účelového cvičenia si žiaci preverili vedomosti i praktické zručnosti  v oblasti mimoriadnych udalostí – civilnej obrany, zdravotnej výchovy, pohybu a pobytu v prírode, dopravnej výchovy a výchovy k bezpečnému správaniu. Cvičenie sa realizovalo  dva dni, prvý deň prebiehala teoretická príprava v triedach a telocvični , druhý sa konal v teréne – na školskom  dvore. Úlohou didaktických hier na I. stupni zas bolo privolať pomoc k zranenému kamarátovi, oboznámiť sa s vybavením lekárničky, poznať všeobecné zásady ochrany zdravia pri práci a hre, pracovať s mapou, orientovať sa v blízkom okolí, bezpečne sa pohybovať na komunikáciách. Žiaci absolvovali aj hromadný presun pri simulovanom hromadnom nešťastí a praktickú skúšku použitia ochrannej masky.

Spoznávanie mláďat

Spoznávanie mláďat

04.06.2019

 

Ochranár Ján Vataha zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat naučil deti rozlišovať základné znaky mláďat a dospelých jedincov, či  spoznať rozličné druhy  vtákov a zvierat žijúcich v našich zemepisných šírkach. Po premietnutí zaujímavých dokumentov s ochotou a fundovane odpovedal na zvedavé otázky našich žiakov. Tešíme sa, že sme po krátkej odmlke obnovili spoluprácu  s týmto na slovo vzatým odborníkom.  

Deň detí

 

Deň detí

03.06.2019

Medzinárodný deň detí  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta  každoročne 1. júna. Na Slovensku  sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Na deň detí by sa malo deťom uľaviť napr. od domácich prác alebo prípadne zrušiť zákazy, prípadne im dožičiť  viac čokolády. Našim deťom sme počas 1. júna dopriali veľa zábavy v podobe rôznych  súťaží – prelievanie vody, strachový tunel, balónová súťaž, preťahovanie lanom, vozenie vo fúriku, skákanie vo vreci, počítanie koníčkov, hod loptou na cieľ, beh s pingpongovou loptičkou... a sladkých dobrôt. Krásne dopoludnie sme zavŕšili opekačkou.

 

Deň matiek

Deň matiek

30.05.2019

Ľúbim ťa... Budeš chcieť
odo mňa bozk a kvet?
Dávam ti oboje:
i voňavé i sladké.
Čo by som nedala
za všetku lásku matke?

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám, tento rok pripadol na  nedeľu 12. mája. Pre časovú zaneprázdnenosť sme tento sviatok v škole oslávili trochu  neskôr. Za všetku ich opateru, prebdené noci a starostlivosť sa deti mamkám poďakovali krásnym kultúrnym programom – básňami, piesňami, scénkami. Po vystúpení čakalo rodičov bohaté občerstvenie, o ktoré sa postarali žiaci praktickej školy.

 

Žiacka olympiáda

Žiacka olympiáda

23.05.2019

Primárnym cieľom Žiackej olympiády je  žiakom objasniť anglický výraz pre poctivú hru  Fair play. Zásady správania Fair play sú : v súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel, Uznanie, že súper je lepší, v cieli alebo po zápase formálne vzdanie cti, Víťazstvo nie je dôvodom k nadradenosti, Porazený si zaslúži uznanie, nie je terčom posmechu, ani skrytého, Súťaž má rovnaké podmienky pre všetkých hráčov či pretekárov, V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia rozhodcov a organizátorov, Túžba po víťazstve, ale nie za každú cenu, Diváci sú súčasťou športovej akcie, potleskom vzdávajú česť víťazovi aj porazenému, Férové športové správanie aj v každodenných životných situáciách, Svojím správaním ísť príkladom mladším a starším športovcom, Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať a neohrozovať. Dúfame, že aspoň niektoré z nich sa im podarilo uplatniť už počas tohto športového podujatia a ostatné použijú neskôr v reálnom živote.

Dobrý večer

Dnes je 16.06.2019 -
Sviatok má , zajtra

Bolo napísaných 197 noviniek, pridaných 2493 fotiek a 38 súborov.
Navigácia
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Kalendár
June 2019
PO UT ST ŠT PIA SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30